Privacy policy

1. GENEL HÜKÜMLER
Bu kişisel veri işleme politikası, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin prosedürü ve https://casinorating-turkey.com/ web sitesinin kişisel verilerinin güvenliğini sağlamaya yönelik önlemleri tanımlar – bundan böyle web sitesi operatörü olarak anılacaktır.

1.1 Web sitesi operatörü, faaliyetlerin yürütülmesinin ana amacı ve koşulu olarak, mahremiyet, kişisel ve aile sırlarının korunması da dahil olmak üzere kişisel verilerin işlenmesinde insan haklarına ve medeni hak ve özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlar.

1.2 Web sitesi operatörünün kişisel verilerinin işlenmesine yönelik bu politika (bundan sonra politika olarak anılacaktır), web sitesi operatörünün https://casinorating-turkey.com/ web sitesini ziyaret edenler hakkında elde edebileceği tüm bilgiler için geçerlidir.

2. POLİTİKADA KULLANILAN GENEL TANIMLAR
2.1 Kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi – kişisel verilerin yazılım kullanılarak işlenmesi;

2.2 Kişisel verilerin engellenmesi – kişisel verilerin işlenmesinin geçici olarak sona erdirilmesi (işlemenin kişisel verilerin açıklığa kavuşturulması için gerekli olduğu durumlar hariç);

2.3 Web Sitesi – bir dizi grafiksel ve bilgilendirici materyalin yanı sıra, bunları İnternet’te https://casinorating-turkey.com/ ağ adresinde kullanıma sunan bilgisayar programları ve veritabanları;

2.4 Kişisel veri bilgi sistemi – veritabanlarındaki bir dizi kişisel verinin yanı sıra kişisel verilerin işlenmesini sağlayan bilgi teknolojileri ve teknik araçlar;

2.5 Kişisel verilerin anonimleştirilmesi – kişisel verilerin hangi belirli kullanıcıya veya diğer kişisel veri konusuna ait olduğunun, ek bilgi kullanılmadan belirlenmesini imkansız hale getiren faaliyetler;

2.6 Kişisel verilerin işlenmesi – toplama, kayıt, sistemleştirme, biriktirme, depolama, açıklama (güncelleme, değiştirme), arama, kullanma, aktarma (yayma, paylaşma, erişim), duyarsızlaştırma, engelleme, silme, kişisel verilerin imhası;

2.7 Kişisel veriler – web sitesinin belirli veya tanımlanabilir bir kullanıcısıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili her türlü bilgi;

2.8 Kullanıcı – https://casinorating-turkey.com/ web sitesini ziyaret eden herhangi bir ziyaretçi;

2.9 Kişisel verilerin aktarımı – kişisel verilerin belirli bir kişiye veya belirli sayıda kişiye ifşa edilmesini amaçlayan faaliyetler;

2.10 Kişisel verilerin imhası – sistemdeki kişisel verilerin daha fazla kurtarılmasının ve (veya) kişisel verilerin somut veri taşıyıcılarının imhasının imkansızlığı ile kişisel verilerin geri döndürülemez şekilde imha edilmesine yol açan tüm faaliyetler.

2.11 “Çerezler”, “çerezler” – bir web sitesinden gönderilen ve kullanıcının bilgisayarında saklanan küçük bir veri parçası. Web istemcisi veya web tarayıcısı, ilişkili web sayfasına erişmeye çalıştığında, tanımlama bilgilerini web sunucusuna bir HTTP isteği olarak gönderir.

3. SİTE YÖNETİCİSİ, KULLANICILARIN AŞAĞIDAKİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLENEBİLİR
3.1. Google Analytics ve diğerleri gibi istatistiksel web hizmetlerini kullanarak ziyaretçiler hakkında (“çerezler” dahil) anonim verileri toplayın ve işleyin;

3.2. Web sitesi operatörü aşağıdaki verileri toplar:

 • IP adresi;
 • tarayıcı türü ve sürümü;
 • ekran çözünürlüğü;
 • tarayıcı dili;
 • saat dilimi;
 • işletim sistemi;
 • cihaz tipi;
 • bu tür işlevleri sağlayan e-posta adresleri web sitesinde uygulanmaktadır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
4.1 Kullanıcının kişisel verilerinin işlenme amacı – bir e-posta göndererek Kullanıcıyı bilgilendirmek; Kullanıcıya web sitesinde sağlanan hizmetlere, bilgilere ve/veya materyallere erişim sağlama;

4.2 Web Sitesi Operatörü ayrıca Kullanıcıyı yeni ürünler ve hizmetler, özel teklifler ve çeşitli etkinlikler hakkında bilgilendirme hakkına sahiptir. Site yöneticisine “Yeni ürünler, hizmetler ve özel teklifler için bildirimlerden çık” başlıklı bir mesaj göndererek her zaman reklam almaktan vazgeçebilirsiniz;

4.3 İstatistiksel web siteleri aracılığıyla toplanan kullanıcıların anonim verileri, kullanıcıların web sitesindeki faaliyetleri hakkında bilgi toplamak ve web sitesinin ve içeriğinin kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

5. ÇEREZLERİN KULLANIMI
5.1 Çerezlerin kullanılması, Kullanıcıların web sitelerini ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim gibi tüm işlevlerini kullanabilmeleri için gereklidir. Gerekirse, Kullanıcı tarayıcı ayarlarını uygun şekilde değiştirerek çerezleri engelleyebilir veya silebilir, ancak Kullanıcılar bunun web sitelerinin düzgün çalışmasını etkileyeceğini bilmelidir.

5.2 Analitik tanımlama bilgileri, kullanıcıların web sitelerini nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Web sitesi operatörünün, kullanıcıların web sitelerinde neyle ilgilendikleri hakkında bilgi almasını ve web sitelerinde uygun iyileştirmeler yapmasını sağlarlar. Örneğin çerezler, web sitesi operatörünün en sık hangi sayfaların ziyaret edildiğini görmesine, web siteleri kullanılırken karşılaşılan sorunların belirlenmesine ve pazarlama etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Bu, Web Sitesi Operatörüne Web Sitesinin kullanımındaki genel eğilimler hakkında yorum yapma fırsatı verir.

5.3 Kullanıcılar, tarayıcı ayarları aracılığıyla çerezlerin kullanımını ayarlayabilir. Kullanıcı çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirse, web sitelerinin bazı bölümleri ve işlevleri çalışmasa da web sitelerini kullanmaya devam edebilecektir. Tüm tarayıcılar farklıdır. Tarayıcınızda çerezlerin nasıl devre dışı bırakılacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen yardım bölümüne bakın.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ NEDENLER
6.1 Web Sitesi Operatörü, Kullanıcının kişisel verilerini yalnızca Kullanıcı tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesinde bulunan özel formlar aracılığıyla doldurulmuş ve/veya gönderilmişse işleyecektir. Kullanıcı, uygun formları doldurarak ve/veya kişisel bilgilerinizi Web Sitesi Operatörüne göndererek bu Politikayı kabul etmiş olur;

6.2 Web sitesi operatörü, Kullanıcının tarayıcı ayarlarında buna izin veriliyorsa Kullanıcının anonim verilerini işler (çerezlerin depolanması ve JavaScript teknolojisinin kullanımı etkinleştirilmiştir).

7. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, SAKLANMASI, İLETİMİ VE DİĞER İŞLENME TÜRLERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
7.1 Web Sitesi Operatörü tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliği, web sitesi operatörü tarafından işlenen mevcut yasal gerekliliklere tam olarak uymak için gerekli yasal, organizasyonel ve teknik önlemlerin uygulanmasıyla sağlanır. kişisel verilerin korunması;

7.2 Web Sitesi Operatörü, kişisel verilerin güvenliğini sağlar ve kişisel verilere yetkisiz erişimi engellemek için mümkün olan tüm önlemleri alır;

7.3 Kullanıcının kişisel verileri, yürürlükteki yasaların gerektirmesi dışında hiçbir koşulda üçüncü taraflara aktarılmayacaktır;

7.4 Kişisel verilerde herhangi bir yanlışlık tespit edilirse, kullanıcı web sitesi operatörüne bildirim göndererek bunu güncelleyebilir;

7.5 Kişisel verilerin işlenme süresi sınırsızdır. Kullanıcı, Web Sitesi Operatörüne “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rızanın geri çekilmesi” başlıklı bir bildirim göndererek herhangi bir zamanda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayını geri çekebilir;

7.6 Web sitesi operatörü, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliğini sağlamak için aşağıdaki önlemleri alır:

 • Bilgiye erişim, yalnızca Kullanıcıya hizmet sağlamak için ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlıdır;
 • Tüm çalışanlar gizlilik sözleşmeleri imzalamalıdır;
 • Belirli faaliyetlere dahil olan tüm ortaklar ve üçüncü taraflar, yetkisiz amaçlarla ifşa etmeme ve ifşa etmeme sözleşmeleri imzalar;
 • Veriler, üçüncü taraf hizmetleri kullanılarak SSL teknolojisi ile şifrelenir;
 • Kullanıcıdan alınan veriler, yetkisiz erişime karşı korumalı güvenli bilgisayarlarda şifrelenmiş biçimde saklanır.

7.7 Elektronik depolama, işleme ve iletim sürecinde bilgileri korumanın tamamen güvenilir bir yolu olmadığından, web sitesi operatörü şirketin tüm çabalarına rağmen güvenliği tam olarak garanti edemez.

8. SON HÜKÜMLER
8.1 Kullanıcı, web sitesindeki iletişim formu aracılığıyla Web Sitesi Operatörü ile iletişime geçerek kişisel verilerinin işlenmesi hakkında açıklama alabilir;

8.2 Bu belge, kişisel veri işleme politikasındaki tüm değişiklikleri yansıtmaktadır. Politika, yeni bir sürümle değiştirilene kadar süresiz olarak geçerlidir;

8.3 Web sitesi operatörü, veri politikasındaki değişiklikleri yansıtmak için gizlilik politikasını güncelleyebilir. Genel olarak gizlilik koruma kurallarında ve özellikle kullanıcının kişisel verilerinin kullanımına ilişkin politikada önemli değişiklikler olması durumunda, web sitesi operatörü web sitesinin mevcut sayfasında bu konuda bilgi vermekle yükümlüdür.

8.4 Kullanıcı, gizlilik politikasına ilişkin en son bilgiler için zaman zaman bu sayfayı kontrol etmelidir;

8.5 Gizlilik Politikasındaki tüm değişiklikler Web Sitesinde yayınlandıkları andan itibaren geçerlidir;

8.6 Politikanın yalnızca İngilizce versiyonu yasal etkiye sahiptir ve başka herhangi bir dile çevirileri yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlanmaktadır.